Nieuwsbrief november 2019

Beste belangstellende van de Muziektent,

Graag stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken, met een korte terugblik op het
seizoen 2019 en een doorkijkje naar de plannen voor volgend jaar.
Ook dit vierde seizoen van de Stichting Muziektent was er volop belangstelling bij de optredens in goede sfeer. Belangrijk om elkaar als dorpsgenoten zo te kunnen ontmoeten.
Er waren drie optredens die uit de donatie van de Stichting Zomerconcerten zijn bekostigd, te weten: het Black & White-Orchestra op koningsdag, het Trio Sun Inside tijdens het Moederdag- lunchconcert en de Central Heat Band op 22 september.
Het optreden van de Central Heat Band was vanwege de indringende weerswaarschuwing op 7 juni verplaatst naar 22 september. Achteraf bleek het weer op 7 juni aanmerkelijk beter dan op 22 september (toen was het koud) en bovendien waren in die week de Airborne-herdenkingen.De aangekondigde filmavond op 12 oktober is er helaas niet van gekomen. Bij de definitieve voorbereiding met de inspreker van de film kwamen we tot de slotsom dat de film te langdraderig werd. De montage is opnieuw ter hand genomen en de vertoning is, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, uitgesteld naar zaterdag 28 maart a.s. van 21.00 – 22.00 uur (nog net in de wintertijd). De communicatie daarover is tot nu achterwege gebleven, waarvoor onze welgemeende excuses! Noteer alvast die datum, het is een prachtige vertoning over Heelsum van vroeger, het dorp en haar middenstand uit de ‘Bert Haanstra-tijd’.
Zaterdag 16 november was de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, georganiseerd en aangeboden door de Ondernemersvereniging Unicum in nauwe samenwerking met de Muziektent. Sint werd ontvangen door onze burgermeester Agnes Schaap en de kinderburgermeester Remi Bakker.


Woensdag 20 november om 20.00 uur is, net als in voorgaande jaren, de bijeenkomst van vrijwilligers, aspirant vrijwilligers en bestuur. De plaats van de bijeenkomst is in het gebouw de Vossenheuvel, achter het kerkje te Heelsum. In deze bijeenkomst evalueren we de activiteiten van 2019 en nemen we de planning voor 2020 door. Een ieder die belangstelling heeft voor een rol in het vrijwilligerswerk of het bestuur is hierbij van harte welkom! Ook als u zich eerst vrijblijvend wilt oriënteren is dit een geschikt moment. Met het oog op de catering graag vooraf aanmelden bijsecretaris@muziektentheelsum.nl
Zaterdag 21 december om 19.00 uur is de slotbijeenkomst dit jaar met Carols & Candels, met het jeugdorkest en het gelegenheidskoor van Muziekschool Т2 , Heelsums Harmonie en met warme chocolademelk en glühwein bij de kraam.Plannen voor 2020.
Het bestuur is bezig met de voorbereiding van het programma 2020 met groepen die de optredens kunnen verzorgen.

Zeven onderdelen van de planning zijn of worden traditie, zoals:

  •  De Muziektent en het terrein gereed maken voor het nieuwe seizoen in het kader van NL- DOET. Dit is feitelijk de aftrap van het seizoen op de tweede zaterdagmorgen in maart
  •  het Moederdag-lunchconcert in mei,
  •  het zomerconcert van Heelsums-Harmonie in juni,
  •  de AMV-diploma-uitreiking door Ritmiek-muziek in juli,
  •  de aftersummer-party met ‘Vrienden van Straks’ in augustus,
  •  St. Maarten en Sinterklaas en
  • tot slot de Carols & Candles in november en december.

Voor koningsdag, Moederdag en een concert in juni benaderen we externe muziekgroepen van naam. Op 20 november a.s. stellen we, bestuur en vrijwilligers, het programma vast en eindfebruari informeren wij u daarover per nieuwsbrief, op de website en op het publicatiebord bij de muziektent.

De organisatie:
De organisatie van bestuur en vrijwilligers functioneert plezierig. We werken samen in drie werkgroepen. Er is een werkgroep voor het verzorgen, inkoop en verstrekken, van de consumpties aan de Rode Kraam tijdens de voorstellingen. De tuingroep onderhoudt van maart – november, totaal ca. zes ochtenden van 9.00 – 11.00 uur, het terrein. En dan is er ́last, but not least ́, de nieuwe werkgroep, de programmacommissie voor kwaliteit en variatie van de voorstellingen.

We voegen er nog graag een team aan toe van vrijwilligers die, volgens een rooster, willen zorgen voor het klaarzetten van het meubilair, het terrein en het podium bij de voorstellingen. Dit vergt per voorstelling ongeveer een uur met drie à vier personen. Mensen die zich daarvoor willen inzetten, heel graag, u kunt zich melden bij secretaris@muziektentheelsum.nl. of tijdens een van de voorstellingen bij het bestuur.

En, wij streven naar tijdige doorstroming in het bestuur voor het behoud van de vitaliteit in de organisatie. Wij willen mensen die er een uitdaging in zien en bereid zijn om enkele jaren de rol van voorzitter of secretaris van de Stichting op zich te nemen. U kunt daartoe vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter, Sybren Miedema, of secretaris Bart Stunnenberg.

Tot slot, de financiën…… 

De Stichting Muziektent staat er financieel redelijk voor.  Dit jaar hebben we dat te danken aan  leden van ondernemersvereniging Unicum. Van deze sponsoren is het logo geplaatst op het publicatiebord bij de Muziektent en op de website.
Daarnaast kreeg de Muziektent een extraatje van € 1.000 uit de baten van de Stichting Zomerconcerten die is opgeheven. Dit bedrag is besteed aan de optredens tijdens koningsdag, Moederdag en van de Central Heat Bigband.
Begin volgend jaar informeren wij u met het financiële jaaroverzicht.  Dan zullen wij ons eveneens inzetten voor het werven van nieuwe vaste donateurs met het doel structureel optredens door, voor ons, nieuwe groepen mogelijk te maken.
Spontane bijdragen zijn ook altijd welkom op bankrekening NL98RBRB 09395268 83 t.n.v. Stichting Muziektent Heelsum. 
De Stichting is niet uit op grote bedragen per donateur; een groter aantal donateurs is tevens een blijk van grotere betrokkenheid. 
U kunt de Stichting machtigen voor jaarlijkse automatische incasso per omstreeks 1 april. 

Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn; vragen, opmerkingen en suggesties stellen wij op prijs via info@muziektentheelsum.nl of secretaris@muziektentheelsum.nl

Hartelijke groet namens het bestuur,

Sybren Miedema, voorzitter Bart Stunnenberg, secretaris