Hoe anders kan het gaan…

Hoe anders kan het gaan ……..

Voor het komende seizoen zijn wij als bestuur enthousiast aan de slag geweest om een mooi programma van activieiten samen te stellen. Er waren leuk activiteiten gepland en mooie optredens geboekt met interessante muziekgroetepen uit de regio. Tot onze spijt ontkomen ook wij niet aan de nieuwe regels die nu van kracht zijn. 

Nu zijn de samenkomsten sinds omstreeks 10 maart niet toegestaan, we moeten liefst zo dicht mogelijk bij huis blijven. In de buurt biedt dat gelegenheid om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten met in achtneming van de onderlinge afstand van minimaal 1,50 meter.

De stand van zaken nu.

De NLDoet-dag van 14 maart, traditioneel de jaarlijkse aftrap van het nieuwe seizoen, hebben we helaas moeten afgelasten.  Op deze dag zijn doorgaans ca. 10 vrijwilligers actief om het gebouw op te ruimen, noodzakelijke reparaties uit te voeren aan het interieur en het terrein strak bij te trekken.    Deze werkzaamheden smeren we nu uit over enkele weken. Het exterieur heeft nu de kleur zoals bedoeld (Peter Menting),  het interieur in de kelder wordt op orde gebracht  waarna het team van de Rode Kraam de inventaris kan bijwerken. U kunt de leden van de terreinwerkgroep nu regelmatig in actie zien, natuurlijk met inachtneming van de regels van het RIVM.

 Het programma.

Ines van Deursen en Bart Stunnenberg hebben een mooi programma samengesteld, mede dank zij de ruimere financiële mogelijkheden door inbreng van sponsoren uit de Heelsumse middenstand. Helaas hebben we de filmavond van 28 maart moeten uitstellen tot nader te bepalen datum. Er is heel veel werk verzet tijdens het samenstellen en het inspreken van de filmvertoning, dat belooft wat moois te worden. 

De optredens van de band Spirit of St. Louis op Koningsdag 27 april en het  Klarendal  Jazzorkest  op Moederdag 10 juni hebben we moeten afgelasten. We hopen deze groepen in een volgend seizoen alsnog te kunnen verwelkomen voor een optreden.

Als het meezit kunnen in juni groepsbijeenkomsten met de nodige voorzorgsmaatregelen weer doorgang vinden. Dan beginnen we op zaterdag 13 juni met het Trio Con Tres gevolgd door het zomerconcert van Heelsums Harmonie op 7 juli en de meezingmiddag voor ouderen op woensdagmiddag 22 juli. Informatie volgt tijdig op deze website, facebook en via uw mailadres als u daarvoor hebt aangemeld.

Financiën.

Natuurlijk willen wij ook onze financiën inzichtelijk houden. Als u hier meer over wilt lezen verwijzen wij u naar onderstaande link.

Samenvattend financieel overzicht 2019

Zoals eerder genoemd hebben we in 2019 een flinke bijdrage ontvangen van de middenstanders uit ons dorp, waarvoor hartelijk dank. Intussen is het banksaldo per 1 januari dit jaar € 3.010,-  waar nog betrekkelijk weinig uitgaven tegenover staan tot dusver. Het benodigde budget voor optredens is voor 2020 begroot op € 950,- 
De beperkingen die we ondervinden vanwege de Corona-griep raken ook de middenstand uit ons dorp, daarom benaderen we de sponoren dit jaar niet voor een bijdrage. 

Verder zijn we afhankelijk van bijdragen van donateurs. Bijdragen zijn ook nu welkom, maar voor nu bedoeld voor het vormen van een financiële buffer.   De inkomsten tijdens de optredens zijn bestemd voor de inkoop van consumpties die we kunnen aanbieden tijdens de voorstellingen.

Hier de link naar het Samenvattend financieel overzicht 2019:

Tot slot.

We wensen u een gezond 2020 en hopen u, begin juni te informeren over de eventuele hervatting van onze activiteiten.

Hartelijke groet,  Bestuur Stichting Muziektent Heelsum,

Bart Stunnenberg,            secretaris