Samenvattend financieel overzicht 2019

Samenvattend financieel overzicht 2019:

2019
uitgaven
optredens
artiesten€ 850
licht en geluid, huur stoelen€ 263
inkopen kraam€ 530
 
PR 
website€ 99
publiciteit€ 280
drukwerk€ 282
muziektent
klein onderhoud
groot onderhoud (eenmalig)€ 622
belastingen
nutsvoorzieningen€ 120
algemeen
bureaukosten
vergaderingen
bankkosten€ 113
kosten stichting, WA€ 107
totale bestedingen    a.€ 3.026
inkomsten
donateurs€ 970
subsidies€ 1.395
sponsoren€ 1.200
kraam€ 785
totaal inkomsten     b. € 4.350
saldo      b. – a. € 1.324