BRIEF AAN SPONSOREN EN DONATEURS STICHTING MUZIEKTENT HEELSUM

Geachte sponsoren en donateurs van Stichting Muziektent Heelsum,

Met veel enthousiasme en gesterkt door uw financiële bijdragen is in Heelsum de Muziektent weer op de kaart gezet. De kosten  voor optredens, publiciteit en algemeen zijn in 2019 netjes afgedekt. De uitgaven voor  consumpties kunnen we betalen met de giften bij de kraam tijdens de optredens, in ‘de bedelbas’. Op deze wijze is het mogelijk jaarlijks een programma te bieden voor plezierige en spontane ontmoetingen tijdens optredens in de Muziektent. Tenminste, dat dachten we tot het Corona-gebeuren roet in het eten gooide….

De ernst van de ziekte is reden om de opgelegde beperkingen te aanvaarden voor het ontwijken van besmettingen. Deze beperkingen hebben gevolgen voor de samenleving, ook financieel.

Tot nu toe zijn de activiteiten in de Muziektent afgelast tot nader order, in ieder geval tot 1 september.  Dat betekent dat er ook nagenoeg geen uitgaven zijn, afgezien van enkele algemene kostenposten.

Het bestuur acht het in deze omstandigheden niet gepast om dit jaar de bedragen te innen waartoe u ons heeft gemachtigd heeft of  jaarlijks toegezegd als sponsor.  

We vertrouwen er op dat we volgend jaar weer een programma kunnen bieden voor het dorp, waarvoor dan het toegezegde geld nodig is. Dan zullen we u aan het begin van het seizoen 2021 informeren wanneer de toegezegde bedragen worden geïnd.

Wij wensen u gezondheid en sterkte in deze omstandigheden, de ondernemers en allen die  financieel worden geraakt door de huidige beperkingen in het bijzonder. 

Aan hen die financieel niet (meer) gevoelig blijken voor deze omstandigheden willen we graag  benadrukken dat alle spontane donaties ter versterking van de financiële middelen bijzonder welkom zijn om straks weer mooie activiteiten te kunnen starten.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Sybren Miedema,               voorzitter

Bart Stunnenberg,             secretaris

Bart Klein,                              penningmeester 

Sjoukje Bavinck,                 organisatie kraam

Ines van Deursen,              coördinator programma