Nieuwsbrief april 2021

Heelsum, 12 april 2021.

Beste mensen en betrokken bij de muziektent,

Begin deze maand moesten wij jullie berichten dat op 29 maart onverwacht is overleden onze buurt – en bestuursgenoot Bart Stunnenberg. In de dagen na zijn overlijden hingen de vlaggen aan de Muziektent half stok als eerbetoon aan Bart. Het memoriam over Bart staat nog op onze site enop het informatiebord bij het terrein.
Onderstaande acties voor de Muziektent zijn nog uitgewerkt samen met Bart. Met zijn toewijding voor de Muziektent in onze herinnering pakken wij die draad weer op.
Voorjaar 2021, terugblik op een jaar lang corona,  een jaar lang zorgen mondiaal; in het seizoen 2021geen activiteiten in en bij de sfeervolle Muziektent Heelsum.  Daarom nu een bericht over de plannen voor Muziektent in 2021; hoewel de tent wellicht een beperkte rol kan spelen in ons bestaan, mogelijk ook een uiting van toekomstige vrolijkheid en verbondenheid in onze omgeving.

Start seizoen 2021.
Gewoonlijk hielden wij de aftrap van het seizoen in aansluiting op “NL-Doet”,  begin maart, door een zaterdagmorgen samen te klussen, in de Muziektent en op het terrein, opruimen en schoonmaken, plantjes erin en de afsluiting met een gezamenlijke lunch.
Dit jaar is landelijk de NL-Doet-dag uitgesteld tot (vrijdag 28 en) zaterdag 29 mei. Wij hebben dat in de agenda’s gezet en mikken erop dat wij dan ook met de Muziektent hieraan meedoen. De kluslijst is gereed, en naar wij hopen, met een gezellige opkomst van onze doeners! U kunt zich aanmelden via de website www.nldoet.nl

Jaarprogramma
Over 2020 moest uiteindelijk ons hele programma geannuleerd en daarbij hebben wij de artiesten gevraagd voor dit jaar 2021 in de Muziektent en op dezelfde dag, te reserveren.  Na NL- Doet is het dus onze hoop dat wij de resterende activiteiten wel kunnen doen. Jullie weten, die zijn vaak seizoens- en  kalender gerelateerd en in globaal 1x per maand. Waar mogelijk ziet dat er, ook voor jullie agenda J er als volgt uit :

            Za 12 juni       concert
            Di 6 juli           zomeravond concert Harmonie en T2
            Wo 21 juli      ouderen-meezing-middag
            Vr27 aug        after summer party
            Za 4 sept        Airborne  lokale activiteit ?
            Do 11 nov      Sint Maarten
            Za 20 nov       Intocht Sinterklaas
            Za 18 dec       Carols- bij – kaarslicht

Communicatie en aanwezigheid terrein.
Intussen zullen wij op de dagen dat wij altijd vlaggen, of activiteiten hadden dat laten zien met onze vlaggen,  een ander teken.

Geniet in afwachting van optredens gerust van de lentezon op onze bankjes. Het is gewoon toegestaan met een paar mensen te zitten en kinderen te laten spelen op het terrein. Natuurlijk wel met in achtneming van de voorschriften. Gebruik de Muziektent intussen zo voor kleinschalig plezier en stuur eventueel je foto naar info@muziektentheelsum.nl voor onze site. Zo houden wij  elkaar én de Muziektent dan letterlijk een beetje in beeld.

Zodra de regering verruiming geeft voor activiteiten berichten wij jullie meteen via de site en deze Nieuwsbrief.

Hartelijke groet, het bestuur