Nieuwsbrief 27-08-2021

Het leven met Corona lijkt de normale gang te kunnen gaan bij ouderwets Hollands zomerweer.  Het onderwijs kan weer los en in de Muziektent zetten we het programma voort. Helaas gaat de after-summerparty van 27 augustus niet door, de artiesten staan deze avond elders gereserveerd.  

Het optreden van de  Vrienden van Straks’,  van oorsprong allen Heelsumer en inmiddels jaarlijks onze vaste gasten gaat wél door op 

zaterdagavond 4 september a.s. om 19.00 uur; iedereen van harte welkom!

Voorzorgsmaatregelen
Het Covidvirus, inclusief de Delta-variant, waart rond. Laten wij beducht zijn voor risico van verspreiding van dit virus, met begrip  voor verschil in vatbaarheid voor besmetting: je wilt het niemand aandoen!

Onze inzet is een aangename en geanimeerde muzikale voorstelling met gelegenheid voor spontane ontmoeting.  Daarbij geven we gehoor aan de gewenste onderlinge afstand van 1.50 meter en de stoelen zijn bedoeld voor beperken van het verkeer tijdens de voorstelling.

Belangrijk: vergewis u van uw gezondheidsstatus en neem, bij twijfel, een sneltest vooraf.

Financiën
Vanwege de Corona-epidemie zijn de donaties en sponsoring vorig jaar opgeschort. De inkomsten van de Stichting Muziektent staan  nu op een laag pitje, niet voldoende om de optredens op peil te houden. Optredens gaan gepaard met vergoeding aan artiesten en de bijkomende kosten. Daarom ons verzoek om donaties over te boeken op onze rekening NL98RBRB0939526883 t.n.v. Stichting Muziektent Heelsum. Iedere bijdrage is welkom, alle beetjes kunnen helpen zolang er vele beetjes zijn. U begrijpt € 5, – is fijn, € 25, – doet meer.  Het is eveneens mogelijk de Stichting te machtigen tot automatische incasso van een jaarlijkse donatie via het formulier op de website. Wij vertrouwen op de instemming van de donateurs die een machtiging hebben afgegeven voor automatische afschrijving van het jaarlijks toegezegde bedrag.

De ondernemers van Heelsum worden benaderd voor een bedrag aan sponsoring. De Stichting Muziektent is erkend als  ANBI (algemeen nut beogende instelling), dat biedt donateurs en sponsoren extra fiscale aftrek bij giften aan de Muziektent.

Het bestuur