Ouderenmeezingmiddag geannuleerd

De jaarlijkse Ouderen Meezingmiddag, die gehouden zou worden op woensdag 20 juli, is in verband met de weersverwachting helaas geannuleerd.

Koningsdagconcert Trio Con Tres

Het Koningsdagconcert Trio Con Tres was een groot succes. Fijne opkomst en schitterend weer. Zondag 8 mei om 12.00u is het Moederdagconcert met de oude stijl jazzband The Spirit of St. Louis.

Nieuwsbrief 27 februari 2022

Beste betrokken bij de Muziektent Heelsum,

                                             We gaan weer beginnen !!

Vanaf eind februari 2022 gaat ook de Muziektent  met frisse moed weer van start. Hierbij het voorlopige programma 2022 voor iedereen zijn agenda. Per event komt kort tevoren telkens een aankondiging via de site, facebook, het infobord op het terrein en e-mail. De artiesten zullen dan ook bekend zijn.
Zat         12 mrt                  9.30-  12.00                   NL Doet, opening seizoen
Zon       17 april               10.00- 11.00                    1e paasdag Eitjes zoeken door kleintjes            
Woe      27 april              16.00- 17.00                    Koningsdag concert      
Zon       8 mei                  12.00- 13.00                    Moederdag-lunch-concert
Za/zo    11/12 juni          11.00- 17.00                    Kunstroute gemeente Renkum            
Di          5 juli                    19.30- 21.00                    Zomeravond concert    
Woe      20 juli                 15.00- 16.00                    Ouderen- mee-zing-middag
Vrij        26 aug                19.30- 21.00                    After summer borrel    
Zat         3 sept                 12.00- 15.00                    Airborne wandeltocht         
Vrij        11 nov                17.30- 18.30                    Sint Maarten, kinderen      
Zat         12 nov `              14.00                               Intocht Sinterklaas          
Woe      16 nov                20.00- 21.30                    Vrijwilligers avond        
Woe      21 dec                 19.00- 20.30                    Carols bij Kaarslicht

Intussen is er een bestuurswisseling. Sybren en GeurtJan hebben hun taken afgerond. Heel hartelijk dank voor al hun goede zorgen én ingebrachte vrolijkheid  voor de Muziektent. David en Margreet zijn aangetreden als voorzitter, respectievelijk secretaris. Bart is penningmeester. Ines zorgt in overleg met Simon en Margreet voor de invulling van het muzikale programma. Sjoukje zorg voor bemanning en het aanbod van de Rode Kraam tijdens events.

Als eerste gaan we op 12 maart as een ochtendje samen klussen. Middelen komen oa van NLDoet. We hopen dat mensen zich willen opgeven via de site https://www.nldoet.nl/activiteit/klusdag-muziektent-0#block-projectsubscribe

De tweede activiteit is “ Eitjes zoeken door Kleintjes “ op Paasochtend. Basis school kinderen kunnen zich met mandje melden op het terrein. De Paashaas wil ivm het aantal eitjes graag aanmeldingen via info@muziektentheelsum.nl

Met Muzikale vrolijke groet,
Het bestuur

Nieuwsbrief 27-08-2021

Het leven met Corona lijkt de normale gang te kunnen gaan bij ouderwets Hollands zomerweer.  Het onderwijs kan weer los en in de Muziektent zetten we het programma voort. Helaas gaat de after-summerparty van 27 augustus niet door, de artiesten staan deze avond elders gereserveerd.  

Het optreden van de  Vrienden van Straks’,  van oorsprong allen Heelsumer en inmiddels jaarlijks onze vaste gasten gaat wél door op 

zaterdagavond 4 september a.s. om 19.00 uur; iedereen van harte welkom!

Voorzorgsmaatregelen
Het Covidvirus, inclusief de Delta-variant, waart rond. Laten wij beducht zijn voor risico van verspreiding van dit virus, met begrip  voor verschil in vatbaarheid voor besmetting: je wilt het niemand aandoen!

Onze inzet is een aangename en geanimeerde muzikale voorstelling met gelegenheid voor spontane ontmoeting.  Daarbij geven we gehoor aan de gewenste onderlinge afstand van 1.50 meter en de stoelen zijn bedoeld voor beperken van het verkeer tijdens de voorstelling.

Belangrijk: vergewis u van uw gezondheidsstatus en neem, bij twijfel, een sneltest vooraf.

Financiën
Vanwege de Corona-epidemie zijn de donaties en sponsoring vorig jaar opgeschort. De inkomsten van de Stichting Muziektent staan  nu op een laag pitje, niet voldoende om de optredens op peil te houden. Optredens gaan gepaard met vergoeding aan artiesten en de bijkomende kosten. Daarom ons verzoek om donaties over te boeken op onze rekening NL98RBRB0939526883 t.n.v. Stichting Muziektent Heelsum. Iedere bijdrage is welkom, alle beetjes kunnen helpen zolang er vele beetjes zijn. U begrijpt € 5, – is fijn, € 25, – doet meer.  Het is eveneens mogelijk de Stichting te machtigen tot automatische incasso van een jaarlijkse donatie via het formulier op de website. Wij vertrouwen op de instemming van de donateurs die een machtiging hebben afgegeven voor automatische afschrijving van het jaarlijks toegezegde bedrag.

De ondernemers van Heelsum worden benaderd voor een bedrag aan sponsoring. De Stichting Muziektent is erkend als  ANBI (algemeen nut beogende instelling), dat biedt donateurs en sponsoren extra fiscale aftrek bij giften aan de Muziektent.

Het bestuur

Geslaagde NLdoet 29 mei 2021 in Muziektent Heelsum

Bart Stunnenberg in memoriam

Hoe anders kan het gaan…

Hoe anders kan het gaan ……..

Voor het komende seizoen zijn wij als bestuur enthousiast aan de slag geweest om een mooi programma van activieiten samen te stellen. Er waren leuk activiteiten gepland en mooie optredens geboekt met interessante muziekgroetepen uit de regio. Tot onze spijt ontkomen ook wij niet aan de nieuwe regels die nu van kracht zijn. 

Nu zijn de samenkomsten sinds omstreeks 10 maart niet toegestaan, we moeten liefst zo dicht mogelijk bij huis blijven. In de buurt biedt dat gelegenheid om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten met in achtneming van de onderlinge afstand van minimaal 1,50 meter.

De stand van zaken nu.

De NLDoet-dag van 14 maart, traditioneel de jaarlijkse aftrap van het nieuwe seizoen, hebben we helaas moeten afgelasten.  Op deze dag zijn doorgaans ca. 10 vrijwilligers actief om het gebouw op te ruimen, noodzakelijke reparaties uit te voeren aan het interieur en het terrein strak bij te trekken.    Deze werkzaamheden smeren we nu uit over enkele weken. Het exterieur heeft nu de kleur zoals bedoeld (Peter Menting),  het interieur in de kelder wordt op orde gebracht  waarna het team van de Rode Kraam de inventaris kan bijwerken. U kunt de leden van de terreinwerkgroep nu regelmatig in actie zien, natuurlijk met inachtneming van de regels van het RIVM.

 Het programma.

Ines van Deursen en Bart Stunnenberg hebben een mooi programma samengesteld, mede dank zij de ruimere financiële mogelijkheden door inbreng van sponsoren uit de Heelsumse middenstand. Helaas hebben we de filmavond van 28 maart moeten uitstellen tot nader te bepalen datum. Er is heel veel werk verzet tijdens het samenstellen en het inspreken van de filmvertoning, dat belooft wat moois te worden. 

De optredens van de band Spirit of St. Louis op Koningsdag 27 april en het  Klarendal  Jazzorkest  op Moederdag 10 juni hebben we moeten afgelasten. We hopen deze groepen in een volgend seizoen alsnog te kunnen verwelkomen voor een optreden.

Als het meezit kunnen in juni groepsbijeenkomsten met de nodige voorzorgsmaatregelen weer doorgang vinden. Dan beginnen we op zaterdag 13 juni met het Trio Con Tres gevolgd door het zomerconcert van Heelsums Harmonie op 7 juli en de meezingmiddag voor ouderen op woensdagmiddag 22 juli. Informatie volgt tijdig op deze website, facebook en via uw mailadres als u daarvoor hebt aangemeld.

Financiën.

Natuurlijk willen wij ook onze financiën inzichtelijk houden. Als u hier meer over wilt lezen verwijzen wij u naar onderstaande link.

Samenvattend financieel overzicht 2019

Zoals eerder genoemd hebben we in 2019 een flinke bijdrage ontvangen van de middenstanders uit ons dorp, waarvoor hartelijk dank. Intussen is het banksaldo per 1 januari dit jaar € 3.010,-  waar nog betrekkelijk weinig uitgaven tegenover staan tot dusver. Het benodigde budget voor optredens is voor 2020 begroot op € 950,- 
De beperkingen die we ondervinden vanwege de Corona-griep raken ook de middenstand uit ons dorp, daarom benaderen we de sponoren dit jaar niet voor een bijdrage. 

Verder zijn we afhankelijk van bijdragen van donateurs. Bijdragen zijn ook nu welkom, maar voor nu bedoeld voor het vormen van een financiële buffer.   De inkomsten tijdens de optredens zijn bestemd voor de inkoop van consumpties die we kunnen aanbieden tijdens de voorstellingen.

Hier de link naar het Samenvattend financieel overzicht 2019:

Tot slot.

We wensen u een gezond 2020 en hopen u, begin juni te informeren over de eventuele hervatting van onze activiteiten.

Hartelijke groet,  Bestuur Stichting Muziektent Heelsum,

Bart Stunnenberg,            secretaris

Het Arnhems Klarinettenkoor

Het Arnhems Klarinettenkoor

Het Arnhems Klarinettenkoor (AKK), opgericht in 1989, is een bijzonder muziekensemble. Momenteel bestaan we uit 24 amateurklarinettisten. Zij spelen op allerlei verschillende instrumenten van de klarinetfamilie: de es-, bes-, alt-, contra-alt-, bas- en contrabasklarinet. De esklarinet is de kleinste en het hoogst klinkende van het stel, de besklarinet is de ‘normale’ klarinet en de contrabasklarinet is de grootste en klinkt daarom het laagste.

De naam ‘Klarinettenkoor’ is afgeleid van de in Amerika veel voorkomende ‘Clarinet Choirs’. Op Amerikaanse High Schools wordt veel aan sport en muziek gedaan. Anders dan hier zijn ze daar gewend om instrumenten van één groep bij elkaar te zetten zodat je een koor van bijvoorbeeld klarinetten krijgt – een clarinet choir. Zo zijn wij aan de naam Arnhems Klarinettenkoor gekomen.


Het repertoire van het AKK omvat meer dan 200 partituren en is zeer divers. We spelen klassieke werken zoals de wereldberoemde Canon in D van Pachelbel, maar ook moderne stukken die in de laatste tien jaar gecomponeerd zijn. Monastery Pictures, bijvoorbeeld, is in 2010 speciaal gecomponeerd voor een Zwitsers klarinettenkoor en wij spelen het nu met veel plezier. Verder spelen we filmmuziek zoals The Pink Panter, Victor’s Tale (de soundtrack van The Terminal), en 8½ van Nino Rota. En volksmuziek ontbreekt zeker niet. Tango, klezmer, Russische volksdansjes: we reizen met de muziek de hele wereld over.

Het AKK geeft concerten in Arnhem en omgeving. Zij spelen op festivals zoals Nijmegen Klinkt!, in mooie oude kerkjes en theaterzalen, en ook bij speciale gelegenheden zoals de heropening van concertgebouw Musis in januari 2018. Ook over de landsgrenzen is het AKK actief. Zij hebben opgetreden in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen en een aantal concerten in Engeland.

In 2002 bereikte het Arnhems Klarinettenkoor een finaleplaats in het Internationale Concours voor blazersensembles in Veenendaal. Sindsdien heeft het Arnhems Klarinettenkoor zich alleen maar verder ontwikkeld. Het is een belevenis om naar ons te luisteren.


 

Klavecimbel in Fusion

Op zondag 12 januari zal de Heelsumse band Klavecimbel in Fusion zich voor het eerst muzikaal presenteren tijdens een zondagconcert in de Cultuurzaal van MFC Doelum in Renkum.

De stichting Klavecimbel in Fusion heeft vorig jaar een mooi klavecimbel aan kunnen schaffen dankzij subsidies van de Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds en particuliere giften. Nu is het de beurt aan de band met dezelfde naam om zich te presenteren.

De muziek voor dit ensemble wordt gearrangeerd door de bandleden zelf. Annette Veltkamp van T2muziek levert de arrangementen; tijdens de repetities wordt er door de bandleden samen aan geschaafd.
De muziek varieert van een vroeg-barokke folia tot aan Libertango van Piazolla en de bekende jazz standard Autumn Leaves.
Leden van de groep zijn: Sander Eggen, gitaar; Ines van Deursen, contrabas; Willard de Jong, cello en vibrafoon; Jelle Marang, viool; Simon de Jong, percussie en Annette Veltkamp, klavecimbel.

Het concert begint om 15.30 uur en is vrij toegankelijk. Aan het eind wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het optreden vindt plaats in Cultuurzaal Doelum in Renkum.

Cultuurzaal. Gratis entree.

Nieuwsbrief november 2019

Beste belangstellende van de Muziektent,

Graag stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken, met een korte terugblik op het
seizoen 2019 en een doorkijkje naar de plannen voor volgend jaar.
Ook dit vierde seizoen van de Stichting Muziektent was er volop belangstelling bij de optredens in goede sfeer. Belangrijk om elkaar als dorpsgenoten zo te kunnen ontmoeten.
Er waren drie optredens die uit de donatie van de Stichting Zomerconcerten zijn bekostigd, te weten: het Black & White-Orchestra op koningsdag, het Trio Sun Inside tijdens het Moederdag- lunchconcert en de Central Heat Band op 22 september.
Het optreden van de Central Heat Band was vanwege de indringende weerswaarschuwing op 7 juni verplaatst naar 22 september. Achteraf bleek het weer op 7 juni aanmerkelijk beter dan op 22 september (toen was het koud) en bovendien waren in die week de Airborne-herdenkingen.De aangekondigde filmavond op 12 oktober is er helaas niet van gekomen. Bij de definitieve voorbereiding met de inspreker van de film kwamen we tot de slotsom dat de film te langdraderig werd. De montage is opnieuw ter hand genomen en de vertoning is, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, uitgesteld naar zaterdag 28 maart a.s. van 21.00 – 22.00 uur (nog net in de wintertijd). De communicatie daarover is tot nu achterwege gebleven, waarvoor onze welgemeende excuses! Noteer alvast die datum, het is een prachtige vertoning over Heelsum van vroeger, het dorp en haar middenstand uit de ‘Bert Haanstra-tijd’.
Zaterdag 16 november was de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, georganiseerd en aangeboden door de Ondernemersvereniging Unicum in nauwe samenwerking met de Muziektent. Sint werd ontvangen door onze burgermeester Agnes Schaap en de kinderburgermeester Remi Bakker.


Woensdag 20 november om 20.00 uur is, net als in voorgaande jaren, de bijeenkomst van vrijwilligers, aspirant vrijwilligers en bestuur. De plaats van de bijeenkomst is in het gebouw de Vossenheuvel, achter het kerkje te Heelsum. In deze bijeenkomst evalueren we de activiteiten van 2019 en nemen we de planning voor 2020 door. Een ieder die belangstelling heeft voor een rol in het vrijwilligerswerk of het bestuur is hierbij van harte welkom! Ook als u zich eerst vrijblijvend wilt oriënteren is dit een geschikt moment. Met het oog op de catering graag vooraf aanmelden bijsecretaris@muziektentheelsum.nl
Zaterdag 21 december om 19.00 uur is de slotbijeenkomst dit jaar met Carols & Candels, met het jeugdorkest en het gelegenheidskoor van Muziekschool Т2 , Heelsums Harmonie en met warme chocolademelk en glühwein bij de kraam.Plannen voor 2020.
Het bestuur is bezig met de voorbereiding van het programma 2020 met groepen die de optredens kunnen verzorgen.

Zeven onderdelen van de planning zijn of worden traditie, zoals:

  •  De Muziektent en het terrein gereed maken voor het nieuwe seizoen in het kader van NL- DOET. Dit is feitelijk de aftrap van het seizoen op de tweede zaterdagmorgen in maart
  •  het Moederdag-lunchconcert in mei,
  •  het zomerconcert van Heelsums-Harmonie in juni,
  •  de AMV-diploma-uitreiking door Ritmiek-muziek in juli,
  •  de aftersummer-party met ‘Vrienden van Straks’ in augustus,
  •  St. Maarten en Sinterklaas en
  • tot slot de Carols & Candles in november en december.

Voor koningsdag, Moederdag en een concert in juni benaderen we externe muziekgroepen van naam. Op 20 november a.s. stellen we, bestuur en vrijwilligers, het programma vast en eindfebruari informeren wij u daarover per nieuwsbrief, op de website en op het publicatiebord bij de muziektent.

De organisatie:
De organisatie van bestuur en vrijwilligers functioneert plezierig. We werken samen in drie werkgroepen. Er is een werkgroep voor het verzorgen, inkoop en verstrekken, van de consumpties aan de Rode Kraam tijdens de voorstellingen. De tuingroep onderhoudt van maart – november, totaal ca. zes ochtenden van 9.00 – 11.00 uur, het terrein. En dan is er ́last, but not least ́, de nieuwe werkgroep, de programmacommissie voor kwaliteit en variatie van de voorstellingen.

We voegen er nog graag een team aan toe van vrijwilligers die, volgens een rooster, willen zorgen voor het klaarzetten van het meubilair, het terrein en het podium bij de voorstellingen. Dit vergt per voorstelling ongeveer een uur met drie à vier personen. Mensen die zich daarvoor willen inzetten, heel graag, u kunt zich melden bij secretaris@muziektentheelsum.nl. of tijdens een van de voorstellingen bij het bestuur.

En, wij streven naar tijdige doorstroming in het bestuur voor het behoud van de vitaliteit in de organisatie. Wij willen mensen die er een uitdaging in zien en bereid zijn om enkele jaren de rol van voorzitter of secretaris van de Stichting op zich te nemen. U kunt daartoe vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter, Sybren Miedema, of secretaris Bart Stunnenberg.

Tot slot, de financiën…… 

De Stichting Muziektent staat er financieel redelijk voor.  Dit jaar hebben we dat te danken aan  leden van ondernemersvereniging Unicum. Van deze sponsoren is het logo geplaatst op het publicatiebord bij de Muziektent en op de website.
Daarnaast kreeg de Muziektent een extraatje van € 1.000 uit de baten van de Stichting Zomerconcerten die is opgeheven. Dit bedrag is besteed aan de optredens tijdens koningsdag, Moederdag en van de Central Heat Bigband.
Begin volgend jaar informeren wij u met het financiële jaaroverzicht.  Dan zullen wij ons eveneens inzetten voor het werven van nieuwe vaste donateurs met het doel structureel optredens door, voor ons, nieuwe groepen mogelijk te maken.
Spontane bijdragen zijn ook altijd welkom op bankrekening NL98RBRB 09395268 83 t.n.v. Stichting Muziektent Heelsum. 
De Stichting is niet uit op grote bedragen per donateur; een groter aantal donateurs is tevens een blijk van grotere betrokkenheid. 
U kunt de Stichting machtigen voor jaarlijkse automatische incasso per omstreeks 1 april. 

Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn; vragen, opmerkingen en suggesties stellen wij op prijs via info@muziektentheelsum.nl of secretaris@muziektentheelsum.nl

Hartelijke groet namens het bestuur,

Sybren Miedema, voorzitter Bart Stunnenberg, secretaris