Nieuwsbrief november 2019

Beste belangstellende van de Muziektent,

Graag stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken, met een korte terugblik op het
seizoen 2019 en een doorkijkje naar de plannen voor volgend jaar.
Ook dit vierde seizoen van de Stichting Muziektent was er volop belangstelling bij de optredens in goede sfeer. Belangrijk om elkaar als dorpsgenoten zo te kunnen ontmoeten.
Er waren drie optredens die uit de donatie van de Stichting Zomerconcerten zijn bekostigd, te weten: het Black & White-Orchestra op koningsdag, het Trio Sun Inside tijdens het Moederdag- lunchconcert en de Central Heat Band op 22 september.
Het optreden van de Central Heat Band was vanwege de indringende weerswaarschuwing op 7 juni verplaatst naar 22 september. Achteraf bleek het weer op 7 juni aanmerkelijk beter dan op 22 september (toen was het koud) en bovendien waren in die week de Airborne-herdenkingen.De aangekondigde filmavond op 12 oktober is er helaas niet van gekomen. Bij de definitieve voorbereiding met de inspreker van de film kwamen we tot de slotsom dat de film te langdraderig werd. De montage is opnieuw ter hand genomen en de vertoning is, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, uitgesteld naar zaterdag 28 maart a.s. van 21.00 – 22.00 uur (nog net in de wintertijd). De communicatie daarover is tot nu achterwege gebleven, waarvoor onze welgemeende excuses! Noteer alvast die datum, het is een prachtige vertoning over Heelsum van vroeger, het dorp en haar middenstand uit de ‘Bert Haanstra-tijd’.
Zaterdag 16 november was de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, georganiseerd en aangeboden door de Ondernemersvereniging Unicum in nauwe samenwerking met de Muziektent. Sint werd ontvangen door onze burgermeester Agnes Schaap en de kinderburgermeester Remi Bakker.


Woensdag 20 november om 20.00 uur is, net als in voorgaande jaren, de bijeenkomst van vrijwilligers, aspirant vrijwilligers en bestuur. De plaats van de bijeenkomst is in het gebouw de Vossenheuvel, achter het kerkje te Heelsum. In deze bijeenkomst evalueren we de activiteiten van 2019 en nemen we de planning voor 2020 door. Een ieder die belangstelling heeft voor een rol in het vrijwilligerswerk of het bestuur is hierbij van harte welkom! Ook als u zich eerst vrijblijvend wilt oriënteren is dit een geschikt moment. Met het oog op de catering graag vooraf aanmelden bijsecretaris@muziektentheelsum.nl
Zaterdag 21 december om 19.00 uur is de slotbijeenkomst dit jaar met Carols & Candels, met het jeugdorkest en het gelegenheidskoor van Muziekschool Т2 , Heelsums Harmonie en met warme chocolademelk en glühwein bij de kraam.Plannen voor 2020.
Het bestuur is bezig met de voorbereiding van het programma 2020 met groepen die de optredens kunnen verzorgen.

Zeven onderdelen van de planning zijn of worden traditie, zoals:

  •  De Muziektent en het terrein gereed maken voor het nieuwe seizoen in het kader van NL- DOET. Dit is feitelijk de aftrap van het seizoen op de tweede zaterdagmorgen in maart
  •  het Moederdag-lunchconcert in mei,
  •  het zomerconcert van Heelsums-Harmonie in juni,
  •  de AMV-diploma-uitreiking door Ritmiek-muziek in juli,
  •  de aftersummer-party met ‘Vrienden van Straks’ in augustus,
  •  St. Maarten en Sinterklaas en
  • tot slot de Carols & Candles in november en december.

Voor koningsdag, Moederdag en een concert in juni benaderen we externe muziekgroepen van naam. Op 20 november a.s. stellen we, bestuur en vrijwilligers, het programma vast en eindfebruari informeren wij u daarover per nieuwsbrief, op de website en op het publicatiebord bij de muziektent.

De organisatie:
De organisatie van bestuur en vrijwilligers functioneert plezierig. We werken samen in drie werkgroepen. Er is een werkgroep voor het verzorgen, inkoop en verstrekken, van de consumpties aan de Rode Kraam tijdens de voorstellingen. De tuingroep onderhoudt van maart – november, totaal ca. zes ochtenden van 9.00 – 11.00 uur, het terrein. En dan is er ́last, but not least ́, de nieuwe werkgroep, de programmacommissie voor kwaliteit en variatie van de voorstellingen.

We voegen er nog graag een team aan toe van vrijwilligers die, volgens een rooster, willen zorgen voor het klaarzetten van het meubilair, het terrein en het podium bij de voorstellingen. Dit vergt per voorstelling ongeveer een uur met drie à vier personen. Mensen die zich daarvoor willen inzetten, heel graag, u kunt zich melden bij secretaris@muziektentheelsum.nl. of tijdens een van de voorstellingen bij het bestuur.

En, wij streven naar tijdige doorstroming in het bestuur voor het behoud van de vitaliteit in de organisatie. Wij willen mensen die er een uitdaging in zien en bereid zijn om enkele jaren de rol van voorzitter of secretaris van de Stichting op zich te nemen. U kunt daartoe vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter, Sybren Miedema, of secretaris Bart Stunnenberg.

Tot slot, de financiën…… 

De Stichting Muziektent staat er financieel redelijk voor.  Dit jaar hebben we dat te danken aan  leden van ondernemersvereniging Unicum. Van deze sponsoren is het logo geplaatst op het publicatiebord bij de Muziektent en op de website.
Daarnaast kreeg de Muziektent een extraatje van € 1.000 uit de baten van de Stichting Zomerconcerten die is opgeheven. Dit bedrag is besteed aan de optredens tijdens koningsdag, Moederdag en van de Central Heat Bigband.
Begin volgend jaar informeren wij u met het financiële jaaroverzicht.  Dan zullen wij ons eveneens inzetten voor het werven van nieuwe vaste donateurs met het doel structureel optredens door, voor ons, nieuwe groepen mogelijk te maken.
Spontane bijdragen zijn ook altijd welkom op bankrekening NL98RBRB 09395268 83 t.n.v. Stichting Muziektent Heelsum. 
De Stichting is niet uit op grote bedragen per donateur; een groter aantal donateurs is tevens een blijk van grotere betrokkenheid. 
U kunt de Stichting machtigen voor jaarlijkse automatische incasso per omstreeks 1 april. 

Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn; vragen, opmerkingen en suggesties stellen wij op prijs via info@muziektentheelsum.nl of secretaris@muziektentheelsum.nl

Hartelijke groet namens het bestuur,

Sybren Miedema, voorzitter Bart Stunnenberg, secretaris

NLdoet bij de Muziektent

Op zaterdag 16 maart steken we de handen weer uit de mouwen en gaan we aan de slag bij de Muziektent.

Zaterdag gaan we bij de muziektent weer poetsen, opruimen en tuinieren in het kader van NLDoet! Altijd een gezellige ochtend, waar natuurlijk ook uitgebreid koffie wordt gedronken tijdens bijkletsen na een lange winter! Heeft u zich al opgegeven? Er kunnen nog wat mensen bij, dus stroop die mouwen maar op!

Waar u zeker ook getuige van wilt zijn is het plaatsen van de PRESENTATIEKAST! In de loop van de week worden er voorbereidingen getroffen en zaterdag is dé dag waarop iedereen de nieuwste aanwinst kan zien! Harry Middelbos heeft er werkelijk een prachtige kast van gemaakt waar we super trots op zijn!

Wilt u uw bedrijf nu ook presenteren met een reclamebordje in de kast? Dat kan voor € 150,- per jaar (wij betalen dan het bordje). Er is maar een beperkte ruimte dus wees er snel bij! Stuur uw logo naar info@hngadvies.nl en als dat snel gebeurt komt ook uw bordje zaterdag in de kast! Uiteraard nemen wij contact met u op als u zich aanmeldt.

Het wordt dus weer een leuke ochtend, daar bij de muziektent! Dus meldt u aan, voor de klussen of het bordje en u hoort er weer helemaal bij! Dat wil toch iedereen? ☕️ ? ? ?

Tot zaterdag aanstaande, bij de Muziektent Heelsum tussen 9.00 uur – 13.00 uur!

Songteksten Carols bij kaarslicht

Aanstaande zaterdag is het om 19:00uur weer zo ver; Carols bij kaarslicht @ de Muziektent. In de bijlage tref je alvast de songteksten zodat je zaterdag mee kunt zingen. Print deze teksten uit of zorg dat je je telefoon of tablet meeneemt.

Download songteksten>>

Alvast veel plezier!

Geslaagde After Summer Party

De After Summer Party 2018 gaat de geschiedenisboeken in als een zeer geslaagd evenement! De barbecue, de muzikanten van ‘ Vrienden van Straks’ en bovenal alle omwonenden zorgden weer voor een prima sfeer! En gelukkig zat het weer ook mee en werd het echt een mooie nazomeravond. We hebben het goed in Heelsum en willen graag de Vrienden van Straks bedanken voor hun optreden.

 

 

Taunton Concert Band bezoekt Heelsum

Het was weer een geslaagde middag bij de Muziektent, in het anders zo rustige Heelsum. Ditmaal genoten 100 belangstellenden van het optreden van Taunton Concert Band uit Sommerset.

Deze band is op uitnodiging van Simon de Jong en Annette Veltkamp (T2 Muziek) op tournee in Gelderland en deden woensdag 8 augustus Heelsum aan. En met succes!! Ze brachten de handen op elkaar en zorgden voor een zeer ontspannen sfeer! Na donderdag 2 x gespeeld te hebben in het Open Luchtmuseum, sluit deze band de tour vrijdag 9 augustus om 12.00 uur af in het Okoesticum in Ede, waar de groep ook verbleef en repeteerden. Wij nodigen u uit om de foto’s, maar vooral ook de video’s te bekijken. Mocht u er niet bij geweest zijn, wordt u misschien geprikkeld om van het verdere jaarprogramma niets te missen! Want bij de Muziektent komt alles aan de orde: genieten van muziek, van contacten onderling en zelfs het netwerken is vaak aan de orde.

 

Jalafusi Big Band zorgt voor swingende avond

En weer waren we als buurtbewoners bij elkaar! Dit keer om bij de muziektent te genieten van het prachtige optreden van de Jalafusi Big Band en solisten! Met een groeiende belangstelling van omwonenden én wederom prachtig weer was het een geslaagde avond! En daar blijft het niet bij, want de volgende activiteit staat al op stapel. Blijf ons volgen voor alle info!!

Zomeravondconcert goed bezocht

Het zomeravondconcert van 23 juni is goed bezocht! Meer dan 100 toeschouwers zagen hoe het Symfonisch Leerlingenorkest van Heelsums Harmonie en T2muziek samen met het Harmonieorkest van Heelsums Harmonie een mooi optreden gaven. Het weer zat dit jaar mee en de catering was weer goed verzorgd. We kijken dan ook op terug op een geslaagde avond!

 

Geslaagde uitreiking AMV

Een super gezellige ochtend tijdens de uitreiking van de AMV diploma’s door Ritmiek Muziek op zaterdag 16 juni.
Alle leerlingen die de afgelopen periode hun AMV gevolgd hebben bij Ritmiek Muziek kregen hun diploma.

En uiteraard werd er ook muziek gemaakt! Leden van Heelsums Harmonie, Renkumse Muziekvereniging Eendracht, Koninklijke Harmonie Oosterbeek en T2muziek waren aanwezig.

Nostalgische sferen

Zondagmiddag heeft, tijdens een lunchconcert, The New Black & White Dance Orchestra het nieuwe seizoen op een fantastische wijze geopend! De weergoden werkten gelukkig mee! De muziek uit de jaren ‘20 en ‘30 brachten de bezoekers in nostalgische sferen en er werd zelfs gedanst! Wij zijn blij met deze mooie aftrap en danken iedereen, die er aan mee werkten er een succes van te maken. Speciale dank gaat uit naar het orkest én de bezoekers, die naast hun belangstelling ook nog doneerden in de bedelbas!

Jaren ’20 en ’30 herleven in Heelsum

Op zondag 13 mei kunt u zich beland wanen in de tijd van hoge boorden, lange sigarettenpijpjes en strak belijnde damesmode – de tijd die bekend staat als de ‘Jazz Age’. De gezellige muziektent in Heelsum zal die middag in het teken staan van de ballroomjazz uit de jaren ’20 en ’30, stijlgetrouw ten gehore gebracht door The New Black & White Dance Orchestra.

Dit van oorsprong Wageningse orkest werd 25 jaar geleden opgericht door trombonist Bert van Ginkel. Kort daarvoor was deze op de rommelmarkt in het bezit gekomen van een stapeltje oude arrangementen, blijkens een opschrift ooit gespeeld door het ‘Black & White Dance Orchestra’. Hij zette een groep jonge muzikanten de vergeelde partijen voor de neus, en zij raakten dadelijk enthousiast. The New Black & White Dance Orchestra was geboren!

In die 25 jaar heeft de bezetting wisselingen ondergaan, en ook het repertoire werd fors uitgebreid. Gebleven is het jeugdig elan en de liefde voor deze oude nummers. Want goede muziek is misschien gedateerd, maar nooit achterhaald!

U bent van harte uitgenodigd om dit alles te komen beluisteren op Moederdag; zondag 13 mei bij de muziektent aan de Prins Bernhardlaan in Heelsum De aanvang is 12:30 uur en de toegang is vrij. Tegen een geringe vergoeding zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar.