Voorlopige programmering 2016

Het voorlopige programma voor de activiteiten op, om of in de muziektent is bekend. Bekijk alle activiteiten in onze agenda!

 

Stichting Muziektent i.o

Het is weer lente! Tijd om u te informeren over de stand van zaken en het programma voor de komende maanden. Het is een feit, mede dank zij uw steun blijft de muziektent bestaan! Als dorpsbewoners staan wij, gezamenlijk, in voor het beheer en onderhoud; de gemeente is en blijft eigenaar.

 

Stichting muziektent Heelsum i.o.

Het beheer en de belangen van de muziektent zijn ondergebracht in de Stichting die medio april wordt opgericht bij notaris Hoek te Wageningen. Het eerste bestuur zal bestaan uit vijf personen:  Sybren Miedema, Bart Stunnenberg, Geurt Jan Heijnekamp, Sjoukje Bouwes Bavinck en Simon de Jong. De bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal 4 jaar en zijn eventueel éénmalig herkiesbaar.

 

Het programma van activiteiten.

Vandaag, eerste paasdag, is het optreden van het gelegenheidskoor en leerlingen van T2muziek, onder leiding van Simon de Jong en Annette Veltkamp. Kinderen t/m 8 jaar kunnen de paaseieren zoeken. Op zondag 8 mei is een lunchconcert gepland en op 8 juni de Jalafusibigband uit Ede. Het complete jaarprogramma zal verschijnen op de website en daarnaast zijn de aankondigingen van al deze bijeenkomsten op de publicatieborden en naar uw mailadres.

Het financiële beheer.

De kosten voor onderhoud van de tent, elektriciteit, website en rondom de optredens zijn geraamd op € 800, – tot € 1.000, – per jaar. In 2016 komen daar de kosten voor het oprichten van de Stichting nog bij. We streven naar voldoende dekking uit de bijdragen van sponsoren en donateurs.