Over de muziektent

Het muzikale trefpunt in Heelsum; de muziektent! Gelegen op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Papyruslaan in het prachtige Heelsum. Deze muziektent is sinds 2016 in handen van een Stichting om zo dit trefpunt te behouden voor de gemeenschap.

Bekijk de locatie van de Muziektent op de kaart

Lees meer over de geschiedenis

De geschiedenis

Heelsum heeft in haar bestaan 2 muziektenten gekend. De eerste heeft gestaan achter Hotel Schoonoord, het huidige verzorgingshuis Beekdal. Het schijnt al spoedig na de oprichting van de Heelsums Harmonie te zijn gebouwd want in de notulen van de Oranjevereniging in 1929 is er sprake van , “de muziektent bij Treuren” , volgens Frans Ludwich is hij ontworpen en …

Over de stichting

Sinds 2016 is de Muziektent in het beheer van een Stichting. Deze stichting draagt de toepasselijke naam: Stichting Muziektent Heelsum. (RSIN 856229581) De stichting heeft in 2017 de ANBI status verkregen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Extra aantrekkelijk dus voor beide partijen. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Lees hier meer …

Doelstelling en beleid

Het bestuur van Stichting Muziektent Heelsum is sinds 2016 actief. Op deze pagina zetten wij kort de doelstelling uiteen. Verder kun je hier ook het beleidsplan inzien en is een PDF document te downloaden met daarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Doelstelling Stichting Muziektent Heelsum a. het bevorderen van saamhorigheid in het dorp …

Huishoudelijk reglement

  Omschrijving  en doel De Muziektent is eigendom van de gemeente Renkum, maar wordt geëxploiteerd door  ” de Stichting Muziektent Heelsum “, met als doel in en voor Heelsum en Renkum het muzikale trefpunt te zijn. Er zijn statuten en in dit reglement zijn de hoofdlijnen beschreven  op welke manier de stichting werkt. Bestuur, werkgroepenstructuur …

Adres en route

Het muzikale trefpunt in Heelsum; de muziektent is gelegen op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Papyruslaan in het prachtige Heelsum.

ANBI status

Muziektent Heelsum beschikt over de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het …