Terug naar Over de muziektent

Doelstelling en beleid

Het bestuur van Stichting Muziektent Heelsum is sinds 2016 actief.
Op deze pagina zetten wij kort de doelstelling uiteen. Verder kun je hier ook het beleidsplan inzien en is een PDF document te downloaden met daarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar.

Doelstelling Stichting Muziektent Heelsum

a. het bevorderen van saamhorigheid in het dorp Heelsum, mede door muziekuitvoeringen
b. het bieden van een platform voor lokaal muzikaal talent in Heelsum e.o.

Beloningsbeleid van de Stichting
Bij de gegeven en beoogde omvang van de Stichting is de doelstelling alleen te realiseren op basis van belangeloze inzet van bestuur en vrijwilligers. Zaken die professionele inzet vereisen, anders dan door vrijwilligers, worden aanbesteed tegen vooraf overlegde begroting van de kosten.  Uitgaven die volgens afspraak zijn gedaan door bestuur en vrijwilligers, ten behoeve van onderhoud en activiteiten, komen voor rekening van de Stichting Muziektent op basis van overlegde facturen en verantwoording met declaraties.

Beleidsvisie 2020-2023
Download Beleidsplan 2016-2019 >>

Download Financiële verantwoording 2022 (Financieel overzicht 2021 en begroting 2022)